Astronomija


Pri astronomiji skušamo zaobjeti čim širši del astronomije, od praktičnih opazovanj do poljudnih razlag najnovejših odkritij kozmologije. Izobraževalna srečanja so strukturirana tako, da poleg ene teme vedno pregledamo še sprotno dogajanje na področju astronomske znanosti, raziskovanja vesolja ter prihajajoče in minule astronomske pojave. S tovrstnimi pregledi pridobimo širino, ki bi jo le skozi tematska predavanja težko dosegli. Tudi teme izobraževalnih srečanj so izbrane čim bolj raznoliko. Letošnja osrednja tema je raziskovanje osončja. Člani skupine imajo na voljo svoj lastni teleskop, ki jim omogoča opazovanje nebesnih teles in pojavov pod mentorjevim strokovnim vodstvom.