Astronomija


Pri astronomiji skušamo zaobjeti vsebine od praktičnih opazovanj do poljudnih razlag najnovejših odkritij kozmologije. Izobraževalna srečanja so strukturirana tako, da poleg vodilne teme vedno pregledamo še aktualno dogajanje na področju astronomske znanosti, raziskovanja vesolja ter prihajajoče in minule astronomske pojave. Osrednja tema letošnjih izobraževalnih srečanj bo zgodovina astronomije. Dotaknili se bomo vloge astronomije pri zgodnjem razvoju civilizacije, sledili bomo njeni preobrazbi v znanost in nato skokovitemu razvoju, ki so ga spodbudile vse naprednejše opazovalne tehnike. Še posebej bomo izpostavili pomen mednarodnega sodelovanja in standardizacijo poimenovanj v astronomiji, saj je njen razvoj močno pospešilo prav to, da znanstveniki iz različnih okolij med seboj lahko izmenjujejo opazovalne podatke. Člani skupine imajo na voljo tudi svoj lastni teleskop, ki jim omogoča opazovanje nebesnih teles in pojavov pod mentorjevim strokovnim vodstvom.