Arheologija


V programu nam bodo znanstveni sodelavci in predavatelji Slovenskega arheološkega društva približali različne vsebine s področja arheologije, skozi katere bomo spoznavali arheološko dediščino doma in po svetu. Cilj programa je celovito spoznati arheološko vedo in njen pomen za sodobno družbo. Spoznati zgodovino nastajanja arheološke misli in znanstvene vede po svetu in v Sloveniji, glavne metode arheološkega dela, vlogo arheologije v varstvu in upravljanju s kulturno dediščino ter prispevek arheologije k izzivom sodobne družbe.