RefugeesIn – Begunski časi


Projekt je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta CINAGE, evropski film za dejavno staranje. V CINAGE so partnerji s postopkom analogije tudi našli navdih za Begunski časi. Podobnost je kot na dlani. Kakor starejše, tako tudi begunce obravnavamo skozi prizmo priročnih stereotipov. Ni nam treba imeti lastnih stališč. Preprosto verjamemo in ponavljamo, kar slišimo. Na begunce se nanašajo bodisi slabšalni stereotipi, ali pa na begunce gledamo skozi prizmo primitivne idealizacije, tj. pozitivnih stereotipov. Tako ostajamo v “konceptualnem tunelu” kot pravi psiholog Boris Cyrulnik, trdno se držimo posredovanega in nepreverjenega mnenja in se bojimo. Česa? Sprememb!

Med Evropo in islamskim svetom, od koder prihajajo k nam begunci, je bogata in zapletena zgodovina zavojevanja, zmag, ponovnega zavojevanja, diplomacije, zavezništva, trgovine, prevajanja, prenosa tehnologije, pa tudi posnemanja v umetnosti in kulturi: ti stiki so pustili sled v zgodovini evropskih in muslimanskih ljudstev. Podobe nekaterih islamskih junakov, denimo podoba Turka, vznemirjajo domišljijo Evropejcev onemogočajo razumevanje islamskega sveta, ob katerem je Evropa utrdila svojo lastno identiteto.

Cilji
S projektom se spoprijemamo z naslednjimi družbenimi vprašanji:
• potrebujemo večjo družbeno pravičnost in novo družbeno pogodbo za doseganje večje družbene trdnosti;
• lajšati velja stereotipe o migrantih in prebežnikih, zajeziti epidemijo mišljenja, preprečiti “miselne tunele” glede migrantov in prebežnikov;
• razumeti moramo, da stik z drugimi kulturami vodi do drugačne, še neslutene družbene reprodukcije, kar je za Evropo, ki se stara, priložnost, da se prilagodi, spremeni in skupaj z migranti gradi svoje življenje.

Kaj
V projektu se partnerji in ciljna skupina učijo pripraviti dokumentarne filme, uporabljati arhivske posnetke, posredovati resnico, četudi je ta zmeraj predvsem resnica avtorja.

Kako
RefugeesIN (slov. Begunski časi) ponuja nove učne priložnosti za boljše vključevanje v družbo. Učenje poteka ob kritični analizi evropskega filma in z ustvarjanjem dokumentarnih filmov, ki prikazujejo spodbudne življenjske zgodbe prebežnikov.

Namen
Glavni namen projekta Begunski časi je pripraviti inovativen, na filmu temelječ zavoj gradiva, ki se bo proti diskriminaciji -bo spodbujal medkulturni dialog- bo lajšal vključevanje pribežnikov v družbo.

Trajanje projekta: 1.11.2016 – 31.12.2018


Dejavnosti / metode / rezultati

• Vzpostavljanje privlačne celostne podobe projekta Begunski časi;
• Oblikovanje brošure, zbirke 24-tih resničnih zgodb o uspešni vključitvi nekdanjih pribežnikov;
• Filmski katalog, ki bo vseboval filme o zgodbah (izmišljenih ali resničnih ) o vključevanju pribežnikov v družbo;
• Program tečaja, priročnik za študente in vodnik za izobraževalce;
• Interaktivna spletna stran, ki bo ponujala rezultate projekta vsem in brez omejitev;
• Konference in filmski festivali v vsaki od držav projektnih partnerjev;
• Letni dogodek poimenovan »Begunski časi v vsako državo«,
• Konferenca in filmski festival za boljše vključevanje v družbo

Brošura OD POBEGA DO PRIPADANJA 26 RESNIČNIH ŽIVLJENJSKIH ZGODB BEGUNCEV >>  

RefugeesIn – Begunski časi. Konferenca Izzivi in perspektive globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti.
Ljubljana, 10. april 2018 >>


Multimedija

Kakršenkoli dokumentaren film delaš, ga pravzaprav delaš o sebi
Intervju s slovensko ustvarjalko dokumentarnih filmov Heleno Koder, ki je nastal kot podlaga razumevanju te zvrsti in podlaga razvoju projekta Begunski časi >>

Partnerji

AidLearn, Portugalska
CSC, Italija
IADT, Irska
Slovenska UTŽO, Slovenija
Greek Council for Refugees, Grčija
VHS-Hamburg, Nemčija


Podatki za stik

Dr. Dušana Findeisen

00 386 (0)41 355 313; 00 386 (0)1 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si
Spletna stran

Št. pogodbe: 2016-1-PT01-KA204-022983

Logo_Erasmusget_thumb.php