LACE

Vseživljenjsko učenje in dejavno državljanstvo v starajoči se evropski družbi

15. 3. 2007

Izhodiščna teza projekta je bila, da prostovoljstvo starejših lahko izboljša položaj starejših. Projekt LACE naj bi izboljšal dejavno sodelovanje starejših v družbi. Model, ki ga je razvil Inštitut ISAB, nemški projektni partner, je v povezavi z izkustvenim znanjem starejših in je služil kot temelj projektu LACE....


Forward Trainer

30. 12. 2006

Projekt Forward Trainer je predvsem projekt, ki budi zavedanje o tem, da obstojajo težave z branjem in pisanjem in da se je moč z njimi spoprijeti. Projekt je nadgradil FORWARD, predhodni projekt partnerskih organizacij in koordinirajoče ustanove VOX. Kaj V času projekta FORWARD se je izkazalo, da ni dovolj preučevati zgolj učne strategije dislektikov/disleksikov, marveč morajo dislektiki/disleksiki in učitelji dobiti pripomočke...


PEFETE 2

24. 1. 2006

Vseevropski forum za izobraževanje starejših je prva mreža izobraževalcev starejših odraslih v Evropi, zrasla iz mednarodnih izkušenj in vezi koordinatorja Jumba Klercqua in PEFETE1. Izobraževanje starejših je že razvito v nekaterih evropskih državah, drugod ga spet ne poznajo, še posebno ne v Vzhodno-evropskih državah z izjemo Poljske, Češke, Slovaške in Slovenije. V starajoči se družbi je potrebna vizija in politika...


PEFETE 1

24. 12. 2004

Panevropski forum za izobraževanje starejših (2003-2004) Izobraževanje starejših ne more biti zgolj izobraževanje ljudi v visoki starosti, marveč naj postane izobraževanje za vse skupine starejših od 50-100 let in več. V letu 2003 je večina struktur in organizacij za izobraževanje starejših samo-organiziranih in samo-vodenih, najpogosteje kot del ponudbe izobraževanja odraslih. Izobraževanje starejših se bo razširilo, kajti...


Spodbujanje evropskih projektov

(2001-2002)

1. 2. 2002

Transakcionalistična teorija evropske integracije, ki jo prispeva Karl Deutsch, opozarja na to, da bo pripadnost Evropski uniji odvisna od ustanovitev mrež za medsebojne izmenjave. Proces evropske integracije poteka vse od leta 1950. Ustvarjanje skupnih projektov, tudi na področju izobraževanja odraslih, naj bi pripomoglo h...