BBE – Gradnja mostov za Evropo

15. 12. 2017

UTEMELJITEV Partnerji v tem projektu so v preteklosti izpeljali kar nekaj vrednih evropskih projektov. V vsakem od njih so odkrivali tudi lastne didaktične tehnike, metode in načine. Zdaj je čas, da naredijo povzetek teh. CILJI Cilj projekta je analizirati in kategorizirati uporabljene metode in ustvariti spletno “škatlo metodičnih pripomočkov” in seveda razviti kriterije za analizo metod, ki jih bo moč uporabljati v evropskih...


LearnersMot – Kako sprožiti primarno motivacijo za učenje pri malo izobraženih odraslih ob uporabi IKT?

14. 12. 2017

UTEMELJITEV Večina izobraževalcev odraslih je dobro podkovana v delu z udeleženci izobraževanja, ki so dosegli višjo stopnjo izobrazbe, a ta večina morda ne ve, kaj pričakovati v stiku z malo izobraženimi. Izobraževalci odraslih in različni praktiki morda niso seznanjeni s pojavom slabo razvite pismenosti in značilnostmi malo pismenih oseb (funkcionalna pismenost). Morda nimajo dovolj znanja in spretnosti glede spodbujanja motivacije...


SLIDE – Učenje s pripovedovanjem zgodb v digitalni Evropi

11. 12. 2017

SLIDE je projekt v programu Erasmus+ strateško partnerstvo. Namen? Izmenjava védenja o dobrih praksah organizacij iz Poljske, Italije, Estonije in Slovenije. Cilji Glavni cilj je razviti in utrditi učne mreže, povečati zmožnost delovanja na mednarodni ravni, izmenjati zamisli, ustvariti inovativne metode, usposabljati. Razvoj digitalnih kompetenc, zmožnosti uporabe digitalnih tehnologij. Gre za to, da izobraževalci z zaupanjem, pa...


Srebrna koda

6. 3. 2017

Zmožnost branja, pisanja, razumevanja kodiranja še nikoli doslej ni bila bolj pomembna, bolj potrebna ali donosnejša kot je danes. Spremenila je in spreminja naša življenja, pri čemer življenje starejših ni zjema. Kljub temu se zdi svet kodiranja (računalniškega programiranja) mnogim nedosegljiv. Zakaj? Morda ste kdaj sodelovali na kakšnem sestanku tehniške narave, pa niste razumeli, kaj govorijo. Morebiti vaši družinski člani za...


P3AE – Spodbujanje izobraževanja za tretje življenjsko obdobje

22. 12. 2016

V posameznih evropskih državah je izobraževanje starejših različno organizirano. V večini držav težko naletimo na celostno organizirano in celostno delujočo univerzo za tretje življenjsko obdobje. Nemalokrat gre za omejeno izobraževalno ponudbo, izobraževalne vsebine za starejše od petdeset ali petinšestdeset let, “ponudbo”, ki se priključi tisti za odrasle, ali si nadene zgolj ime univerza za tretje življenjsko obdobje....