P3AE – Spodbujanje izobraževanja za tretje življenjsko obdobje


V posameznih evropskih državah je izobraževanje starejših različno organizirano. V večini držav težko naletimo na celostno organizirano in celostno delujočo univerzo za tretje življenjsko obdobje. Nemalokrat gre za omejeno izobraževalno ponudbo, izobraževalne vsebine za starejše od petdeset ali petinšestdeset let, “ponudbo”, ki se priključi tisti za odrasle, ali si nadene zgolj ime univerza za tretje življenjsko obdobje. Nemalokrat ni jasne meje med izobraževanjem in prostočasnimi dejavnostmi za starejše.

V projektu P3AE, ki ga sofinancira Evropska unija, se združujejo velika in trdno konceptualizirana Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in druge partnerske ustanove iz drugih držav in okolij (Slovenija, Litva, Latvija in Španija oziroma Katalonija).
Med vsemi teče dragocena izmenjava izkušenj o organiziranosti in vsebini izobraževanja starejših, povezanosti nevladnih organizacij z občino, o vlogi občinskih centrov za starejše (v Latviji), izobraževanje starejših odraslih za osebnostno rast za starejše in osebe z invalidnostjo španski Kataloniji itd.

Partnerji bodo skupaj izvedli raziskovanje o stanju izobraževanja za starejše, pripravili model in module za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju. Organizirali bodo dogodke po posameznih državah, izvedli eksperimentalno izobraževanje mentorjev za izobraževanje starejših, prizadevali si bodo za širjenje rezultatov projekta, pripravili večdnevno mednarodno konferenco v Sloveniji.

Cilji projekta:
• usposabljati mentorje in osebje na področju izobraževanja starejših;
• prispevati k profesionalizaciji področja;
• omogočati medkulturno učenje;
• posredno utrjevati identiteto starejših in krepiti njihove vezi z družbo;
• spodbuditi razvoj izobraževanja za starejše nad 50/65 let.

Rezultati/metode:
• izvedba uvodnega sestanka;
• organiziranje in izvedba transnacionalnih srečanj;
• izvedba nacionalnih dogodkov;
• izvedba preglednega raziskovanja o stanju izobraževanja starejših v posameznih državah;
• prevod nacionalnih poročil v nacionalne jezike;
• analiza nacionalnih raziskovalnih poročil;
• priprava skupnega evropskega poročila v angleščini;
• gradnja modela izobraževanja starejših, ki mu bo moč v celoti ali poljubno slediti v različnih državah;
• prispevanje vsebin za gradnjo posameznih izobraževalnih modulov:
(1) dejavno staranje in evropska identiteta starejših, (2) angleščina za potujoče, (3) angleščina za starejše učence začetnike, (4) boljšanje znanja katalonščine.

Trajanje: 1.9.2016 – 31.8.2018


Dejavnosti / metode / rezultati

Skupno evropsko benchmark poročilo >> 


Objave

Gradiva

KICK OFF MEETING Riga, 16.-17. december 2016

Z uvodnim sestankom v Latviji smo postavili temelje sodelovanju Slovenske UTŽO in partnerjev v projektu Spodbujanje izobraževanja starejših za tretje življenjsko obdobje, P3AE (raziskovanje stanja v izobraževanju starejših, priprava vsebin mednarodnega izobraževalnega programa in konference v Ljubljani). V teh državah ne poznajo celostnega izobraževanja starejših, ki bi obsegalo hkrati izobraževanje za različne skupine starejših in izobraževanje o njih, kampanjo za prepričevanje javnosti, raziskovanje področja, svetovanje za dejavno staranje, izobraževanje za dejavno državljanstvo, dialog državljanov, zagovorništvo, razvoj družbeno angažiranih izobraževalnih programov za starejše.

Program srečanja >>

PPT predstavitev UTŽO >>


TRANSNATIONAL MEETING Reus, 3.-4. april 2017

Program srečanja >>

PPT predstavitev Metode v izobraževanju odraslih >> 

TRANSNATIONAL MEETING Ljubljana, 28.-29. september 2017 


Informacije

Odgovorna oseba za SUTŽO: Karina Sirk; Vsebinska vodja projekta: Dr. Dušana Findeisen

01 433 20 90
info@univerzatri.si
Spletna stran

Številka projekta: 2016-1-LV01-KA204-022712Logo_Erasmuslogo1