SPIDW – Strateško partnerstvo za vključevanje starejših v digitalni svet

30. 4. 2019

Utemeljitev Predhodna analiza potreb, ki smo jo izvedli v  partnerskih organizacijah,  je pokazala,  da starejši nimajo dovolj posodobljenih  digitalnih  in komunikacijskih spretnosti (spretnosti IKT), kar je težavno za njih in kar manjša  kvaliteto njihovega življenja. Upokojenci  včasih živijo sami, četudi imajo potrebo po socialnih stikih in konstruktivnem sodelovanju z drugimi, četudi lahko veliko dajo družbi. Tako...


Four Elements – Legends and Stories: Improving Foreign Language Learning and Intercultural Competencies by e-learning

2. 3. 2019

RATIONALE In times when Europe faces a crisis of identity, when new challenges have to coped with, in times of massive exclusion of different social groups European consciousness and identity are once again under pressure. Therefore it is important to contribute to constant building European identity. Identifying common intangible heritage and learning about it may importantly consolidate European identity. Popular concerns about identity are...


KORAK – Kompetence za razvoj kariere

25. 1. 2019

  Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta KORAK  - Kompetence za razvoj kariere 2018-2022 izvaja izobraževalne programe za boljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, manj izobraženih in manj usposobljenih. Je partnerica v konzorciju organizacij, izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018- 2011, ki ga...


BBE – Gradnja mostov za Evropo

15. 12. 2017

UTEMELJITEV Partnerji v tem projektu so v preteklosti izpeljali kar nekaj vrednih evropskih projektov. V vsakem od njih so odkrivali tudi lastne didaktične tehnike, metode in načine. Zdaj je čas, da naredijo povzetek teh. CILJI Cilj projekta je analizirati in kategorizirati uporabljene metode in ustvariti spletno “škatlo metodičnih pripomočkov” in seveda razviti kriterije za analizo metod, ki jih bo moč uporabljati v evropskih...


LearnersMot – Kako sprožiti primarno motivacijo za učenje pri malo izobraženih odraslih ob uporabi IKT?

14. 12. 2017

UTEMELJITEV Večina izobraževalcev odraslih je dobro podkovana v delu z udeleženci izobraževanja, ki so dosegli višjo stopnjo izobrazbe, a ta večina morda ne ve, kaj pričakovati v stiku z malo izobraženimi. Izobraževalci odraslih in različni praktiki morda niso seznanjeni s pojavom slabo razvite pismenosti in značilnostmi malo pismenih oseb (funkcionalna pismenost). Morda nimajo dovolj znanja in spretnosti glede spodbujanja motivacije...


1 2 3 6