Srebrna koda

6. 3. 2017

Zmožnost branja, pisanja, razumevanja kodiranja še nikoli doslej ni bila bolj pomembna, bolj potrebna ali donosnejša kot je danes. Spremenila je in spreminja naša življenja, pri čemer življenje starejših ni zjema. Kljub temu se zdi svet kodiranja (računalniškega programiranja) mnogim nedosegljiv. Zakaj? Morda ste kdaj sodelovali na kakšnem sestanku tehniške narave, pa niste razumeli, kaj govorijo. Morebiti vaši družinski člani za...


P3AE – Spodbujanje izobraževanja za tretje življenjsko obdobje

22. 12. 2016

V posameznih evropskih državah je izobraževanje starejših različno organizirano. V večini držav težko naletimo na celostno organizirano in celostno delujočo univerzo za tretje življenjsko obdobje. Nemalokrat gre za omejeno izobraževalno ponudbo, izobraževalne vsebine za starejše od petdeset ali petinšestdeset let, “ponudbo”, ki se priključi tisti za odrasle, ali si nadene zgolj ime univerza za tretje življenjsko obdobje....


Pridobivanje kompetenc 2016-2019

10. 10. 2016

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2016-2019 izvaja izobraževalne programe za boljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, manj izobraženih in manj usposobljenih. Je partnerica v konzorciju organizacij izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je objavilo...


RefugeesIn – Begunski časi

28. 9. 2016

Projekt je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta CINAGE, evropski film za dejavno staranje. V CINAGE so partnerji s postopkom analogije tudi našli navdih za Begunski časi. Podobnost je kot na dlani. Kakor starejše, tako tudi begunce obravnavamo skozi prizmo priročnih stereotipov. Ni nam treba imeti lastnih stališč. Preprosto verjamemo in ponavljamo, kar slišimo. Na begunce se nanašajo bodisi slabšalni stereotipi, ali pa na...


Digitalna Donava

1. 6. 2016

V projektu Digitalna Donava smo skupaj z Ljudsko univerzo Zagreb (POU Zagreb) zasnovali izmenjavo treh izobraževalnih programov v Ljubljani, Zagrebu in Sofiji. V Sofiji smo bili na Državni univerzi za bibliotekarske študije in tehnologijo (SULSIT). Projekt je dal nadrobnejši vpogled v delovanje treh ustanov. Spoznavali smo kulturo treh dežel, ki jih druži pripadnost podonavski regiji. Projektu so se pridružili tudi partnerji iz Zawiv-a iz...


1 2 3 5