Štirje elementi. Legende in zgodbe: boljšanje učenja tujih jezikov in medkulturnih kompetenc z e-učenjem

2. 3. 2019

UTEMELJITEV V času, ko se Evropa spoprijema s krizo indentitete in z novimi težavami, v času, ko se pojavlja množična izključenost različnih družbenih skupin, sta evropska zavest in identiteta znova pod pritiskom. Tako je pomembno, da prispevamo k nenehni gradnji evropske identitete. Prepoznavanje skupne nesnovne kulturne dediščine in učenje o njej lahko k temu močno prispevata. Skrbi okrog identitete nastajajo zaradi številnih...


KORAK – Kompetence za razvoj kariere

25. 1. 2019

  Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta KORAK  - Kompetence za razvoj kariere 2018-2022 izvaja izobraževalne programe za boljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, manj izobraženih in manj usposobljenih. Je partnerica v konzorciju organizacij, izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018- 2011, ki ga...


BBE – Gradnja mostov za Evropo

15. 12. 2017

UTEMELJITEV Partnerji v tem projektu so v preteklosti izpeljali kar nekaj vrednih evropskih projektov. V vsakem od njih so odkrivali tudi lastne didaktične tehnike, metode in načine. Zdaj je čas, da naredijo povzetek teh. CILJI Cilj projekta je analizirati in kategorizirati uporabljene metode in ustvariti spletno “škatlo metodičnih pripomočkov” in seveda razviti kriterije za analizo metod, ki jih bo moč uporabljati v evropskih...


LearnersMot – Kako sprožiti primarno motivacijo za učenje pri malo izobraženih odraslih ob uporabi IKT?

14. 12. 2017

UTEMELJITEV Večina izobraževalcev odraslih je dobro podkovana v delu z udeleženci izobraževanja, ki so dosegli višjo stopnjo izobrazbe, a ta večina morda ne ve, kaj pričakovati v stiku z malo izobraženimi. Izobraževalci odraslih in različni praktiki morda niso seznanjeni s pojavom slabo razvite pismenosti in značilnostmi malo pismenih oseb (funkcionalna pismenost). Morda nimajo dovolj znanja in spretnosti glede spodbujanja motivacije...


SLIDE – Učenje s pripovedovanjem zgodb v digitalni Evropi

11. 12. 2017

SLIDE je projekt v programu Erasmus+ strateško partnerstvo. Namen? Izmenjava védenja o dobrih praksah organizacij iz Poljske, Italije, Estonije in Slovenije. Cilji Glavni cilj je razviti in utrditi učne mreže, povečati zmožnost delovanja na mednarodni ravni, izmenjati zamisli, ustvariti inovativne metode, usposabljati. Razvoj digitalnih kompetenc, zmožnosti uporabe digitalnih tehnologij. Gre za to, da izobraževalci z zaupanjem, pa...


1 2 3 6