Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Maribor

30. 7. 2019

Prešernova ulica 1 2000 Maribor Peter Baloh, predsednik Tatjana Gorjup Hlade (oseba za...


UTŽO Hoče – Slivnica

25. 3. 2019

Rogoška cesta 60 2204 Rogoza Mag. Vanja Rus,...


Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

9. 3. 2017

Univerza za tretje življenjsko obdobje Maistrova ulica 2 2000 Maribor Mojca Harc...


Društvo DVIG – Univerza za tretje življenjsko obdobje

25. 3. 2016

Dolina 21, Lukovica pri Brezovici 1351 Brezovica pri Ljubljani Nika Gams,...