Cikel javnih predavanj Podobe časa

Ponovitev predavanja Bonton za vsakdan


KDAJ: 18. 12. 2019 ob 10:30

KJE: Dvorana UTŽO, Poljanska cesta 6, Ljubljana


S svojim obnašanjem izražamo svojo osebnost, sporočamo svoje vrednote, odnos, mnenje. Poznavanje osnov bontona pripomore k večji samozavesti in boljši samopodobi človeka. Na predavanju se bomo seznanili z osnovnimi pravili obnašanja v različnih vsakodnevnih življenjskih situacijah: osnove komuniciranja, odnos do sogovornika, govorno in pisno komuniciranje, povabilo gostov domov ali v lokal; kultura oblačenja; darila in obdarovanje; voščila, vabila, zahvale, sožalje itd.

PREDAVATELJICA: Neva Sosič, prof. ang. in franc. jezika s književnostjo. Petindvajset let je bila zaposlena v Protokolu Vlade RS kot konsekutivni in simultani tolmač za franc. in ang. jezik. Sodelovala je pri pripravi in izvedbi protokolarnih dogodkov na najvišji državni ravni.

Udeležba na predavanju je brezplačna.

Vljudno prosimo za vaše predhodne prijave, ki jih sprejema Urška Telban, UTŽO Ljubljana, tel.: 01 433 20 90, e-naslov: urska.telban@univerzatri.si

Lepo vabljeni!