Globalno povezovanje za razvoj sodobne podobe starosti

10. 4. 2018


»Dolgoživa družba je pridobitev in ne spodrsljaj razvoja«, pravi prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Temelj družbenega razvoja je vključujoča se družba, ki upošteva potrebe, razvoj in tesno medsebojno sodelovanje vseh generacij. Vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko delo sta nujna pogoja ne zgolj za dejavno staranje, marveč za razvoj vse družbe. Za utrjevanje sodobne podobe starosti potrebujemo tudi mednarodno povezovanje in temu je namenjen tokratni strokovni posvet mreže SUTŽO »Izzivi in perspektive globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti«, ki ga pripravljamo skupaj z Moiro Allan, predstavnico mreže Pass It On Network: A Global Exchange for Positive Ageing (Mreža »Predaj naprej: svetovna izmenjava za pozitivno staranje«) in drugimi strokovnjaki iz tujine (Hrvaške in Italije). Posvet sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

PROGRAM
Prijave sprejema Petra Bališ: petra@balis.si