Enajsta šola v knjigarni

Dr. Damir Josipovič: Demografske spremembe v Ljubljani v zadnjih 20-ih letih


KDAJ: 3. 3. 2020 ob 11:00

KJE: Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga, Slovenska cesta 29, Ljubljana


Vir: https://zgodovinanadlani.si/tag/prebivalstvo/

Vir: https://zgodovinanadlani.si/tag/prebivalstvo/

 

Mesta in urbana območja so glavni znanilci sprememb v družbi ali državi. Ljubljana ni bila zmeraj največje slovensko mesto na današnjem državnem ozemlju. Je pa Ljubljana dobro izkoristila svoj osrednji položaj, pogojen z geografskimi dejavniki in lego na pomembnem križišču poti med Panonijo in Furlanijo ter Alpami in Dinaridi. V zadnjih sto letih je tako postala “prestolnica” Slovencev, po 2. svetovni vojni pa tretje največje mesto v Jugoslaviji. Kasneje je rasla počasneje kot druga, z njo primerljiva, mesta. Po razpadu Jugoslavije je po velikosti pristala na petem mestu. Po osamosvojitvi Slovenije je število prebivalcev Ljubljane upadalo vse do leta 2000, ko  je znova začelo rasti. Leta 2020 ima Ljubljana še zmeraj manj prebivalcev kot leta 1988.

Po krajšem uvodu bomo predavanje posvetili predvsem prebivalstvenim spremembam v Ljubljani v zadnjih dveh desetletjih. V tem času je Ljubljana doživljala bliskovite spremembe: spremenili so se pejsaži in pozidava, predvsem pa prebivalstvena struktura. Doživljamo izrazito dinamično obdobje, ko se v mesto priseljujejo tisoči, a ga mnogi tudi zapuščajo.

Enajsta šola v knjigarni je plod programskega sodelovanja Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in Knjigarne Konzorcij, Mladinske knjige v Ljubljani.