Ana Krajnc in Inštitut UTŽO za disleksijo v oddaji med Štirimi stenami

10. 11. 2015

Prof. dr. Ana Krajnc je v oddaji Med štirimi stenami predstavila pojav, ki ga obravnavamo na Inštitutu za disleksijo v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Dislektiki ne vedo, kako računajo. Branje povzroča težave, ker ne vidijo črk. Črne črke na belem papirju bleščijo. Dislektik ne misli le po liniji vzrok-posledica, marveč misli zvezdasto, ustvarjalno. Šola s preveč pravili uničuje učence z...


Nova spletna stran UTŽO Grosuplje, obiščite jo

10. 11. 2015

Staro spletno stran UTŽO Grosuplje, plod dela študentov, je v dveh letih obiskalo nad 100 000 ljudi. Vsebine nove sledijo temu, kar je obiskovalcem že znano: aktualne novice, delo posameznih študijskih krožkov. Da bi stran postala še bolj njihova, vabijo vse, da jo pomagajo oblikovati z zanimivimi vsebinami. Stran bodo še naprej urejali Marija Samec, Ivo Puhar in Vida Curk. Povezava do nove spletne strani...


Ustanovljena je bila delovna skupina za zagovorništvo

10. 11. 2015

Študentke UTŽO Ljubljana (Mirjam Bevc Peressutti, Danica Markovič, Jasna Bačac) in predsednice UTŽO Velenje (Marija Vrtačnik), UTŽO Ilirska Bistrica (Nevenka Tomšič), UTŽO Škofja Loka (Borjana Koželj), UTŽO Radovljica (Mateja Rozman Amon) sestavljajo jedro nove delovne skupine Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Njihova naloga bo med drugim dajanje in oblikovanje pobud za boljši položaj izobraževanja in starejših...


Nova UTŽO v Brežicah

Izhajali bodo iz kulturnih, naravnih, človeških danosti

10. 11. 2015

Na dan, ko so se v okolico Brežic zgrinjale množice premočenih, utrujenih, žejnih in lačnih beguncev, so članice upravnega odbora UTŽO Brežice in predsednica Lilijana Žiroš dokazale, da so priprave za novo UTŽO, Društvo Modra sova, bile uspešne. Dobro povezana skupina prostovoljk je sprejela statut društva, z le...


Miklavž Čuk: Barvite Črne njive

Fotografska razstava, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, 2015

2. 11. 2015

Ko vas pot pripelje v Ilirsko Bistrico, se podajte tudi na Črne njive, to prostrano, tiho, zeleno pokrajino, kjer pohodnik sliši le svoj korak. Črne njive so prostor ob meji s Hrvaško, kjer se mešajo vplivi celinskega in morskega podnebja, prostor, poraščen s smrekami in borovci hkrati. Nad njimi najpogosteje bdi...